Kapitalanskaffning

 

För att ett företag ska kunna starta upp eller växa krävs det kapital. Behovet av kapital kan variera beroende på i vilket skede ett företag är och ibland saknas det interna medel för att kunna finansiera en uppstart eller en expansion. Som entreprenör är det inte alltid lätt att få investerare eller lån för en affärsidé. Det är då vi på AiTree Consulting kommer in i bilden.

Vi hjälper företag med att identifiera anpassade finansieringslösningar och kapitalanskaffning är ett första steg för att starta upp eller få ditt företag att växa.

Olika sorters investerare

Kraven från banker har blivit hårdare och det är svårare för företag att uppfylla kraven för finansiering av nya projekt. Här kan ett alternativ vara att hitta en riskkapitalist som känner att ditt företag eller ditt projekt har potential till att kunna ge bra avkastning i framtiden. Idag är det många investerare som letar efter möjligheter att gå in med riskkapital i bolag som ligger rätt i tiden och som kan växa. Det kan vara både privatpersoner och andra företag som satsar kapital i ditt företag.

När det gäller ängelinvesterare, som ofta är privatpersoner som hjälper till vid startups, får du inte bara tillgång till kapital. Investeraren kan många gånger ha ett intresse och kompetens inom den bransch som du vill satsa på. Det kan även innebära att du får tillgång till kontakter som kan vara nyttiga. Vi har ett brett kontaktnät där vi kan hitta rätt investerare för rätt företag och där en ängelinvesterare kan vara ett bra komplement till personer som går in med riskkapital i ditt företag eller projekt.

Idag vänder sig många startups till riskkapitalaktörer och i Sverige finns det, med tanke på vårt lands storlek, en bra tillgång till riskkapital. Riskkapital är en omtyckt form av investering och vi hjälper ditt företag med att undersöka möjligheterna till att få riskkapital. En investerares största motivation är vanligtvis att få en bra avkastning på sina investerade pengar i framtiden och med det i åtanke är vi fullt medvetna om att du behöver känna att du har kontroll över ditt bolag och bolagets finanser.

Vår roll när det gäller kapitalanskaffning

Eftersom vi själva har stor erfarenhet inom branschen har vi även större möjlighet att bedöma dina chanser till att locka till dig investerare, samt ge dig råd vilken sorts investerare som passar bäst. Det kan röra sig om kapitaltillskott till ett redan befintligt företag, och som ska användas för att etablera sig på nya marknader, eller det kan handla om finansiering då ett företag grundas. Oavsett vilket kan det kräva helt olika sorters investerare. Det finns inga garantier men vi stöttar och guidar våra klienter genom hela kapitalanskaffningsprocessen.

Vi vet vad det innebär att vara entreprenörer och att tro på sin affärsidé. Därför vill vi hjälpa företag som har en solid affärsidé. En framgångsrik kapitalanskaffning kräver insikt och kunskaper om din ägande- och kapitalstruktur. Vi på AiTree Consulting guidar dig genom möten med investerare och genom hela processen med att skaffa kapital till ditt företag. Kapitalanskaffning kan många gånger bli början på ett långt samarbete och vi kan hjälpa dig att bygga en nära relation mellan ditt bolag och investeraren.

Besök oss

Adress

Hagbergsgatan 15

415 71 Göteborg

Kontakt

Telefon

+46 (0) 733 80 08 44