Då vi arbetar med kunder som är framgångsrika inom energiteknik och främst då inom litium-jon batteriteknik så har vi också varit aktiva och i egen regi startar ett AI-bolag (Artificiell intelligens) som med sin algoritm kan prediktera litium-jonbatteriers totala livslängd. Detta för att ytterligare vidga våra möjligheter att erbjuda attraktiva lösningar till våra kunder i framtiden. AiTree Tech är ett samägt bolag med Combine Control Systems.